دسته‌ها
خُردنوشت

خُردنوشت دوم

سلام… خُردنوشت دوم:   هروقت خواستی خود را بزرگ‌تر از آنی که هستی نشان دهی، سعی کن همیشه در ایهام صحبت کنی و وانمود کنی در پس کلامت معانی بسیار نهفته است. پینوشت۱: من صادقانه میگم که خودم این کار رو نمی‌کنم، ولی چون در رفتار برخی بزرگان!!! دیدم، گفتم شاید به کارتون بیاد پینوشت […]