دسته‌ها
خُردنوشت

خُردنوشت پنجم

سلام… خُردنوشت پنجم:   آفت تیزهوشان   ساده انگاری و راحت طلبی بزرگترین و معمولترین آفت انسانهای خوش فکر است. چون اینان در تجربه های ساده زندگی بسیار موفق می‌شوند (نسبت به سایرین)، این را به کل زندگی تعمیم داده و از پیگیری و ممارست غافل می‌شوند. بتدریج حاله تقدّس بدور تصمیمات خود خواهند کشید […]