دسته‌ها
طنز نکات جالب

خواب عجیب

دیشب یه خواب عجیب غریب دیدم… دیدم که تو یه دنیای زیرآبی هستم… یجورایی انگار تو یه سیاره دیگه بود… هیچکس وسایل تنفسی و حتی عینک شنا هم نداشت ولی خب شنا کنان اینور و اونور میرفتند، روی دیوارها پوستر کویر بود و زیرش نوشته بودند نوستالژیا… جالب اینکه هیچ ماهی ندیدم… رنگ پوست همه […]